Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu

czwartek, 5 listopada 2015

Pomoc w nauce

Czujesz się mocny z matematyki, języka polskiego lub języka angielskiego? Chciałbyś pomóc innym i poświęcić trochę swojego wolnego czasu na udzielanie korepetycji?

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje wolontariuszy w następujących miejscach:

*Świetlica - Gliwie Łabędy

Patrycja, jest w szóstej klasie szkoły podstawowej, potrzebuje pomocy w matematyce i w języku angielskim. Pomoc potrzebna 1 raz w tyg. po 90 min., odbywać się będzie na terenie SP nr 20
w Gliwicach przy ul. Jana Śliwki 8.

*ŚWIETLICA "SKUBANI"

Świetlica mieści się w Gliwicach Łabędy przy ul. Fiołkowej 26, a działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Jest alternatywą, a czasami i azylem dla dzieciaków w wieku od 7 do 11 lat. Świetlica działa od 2,5 roku. Głównym celem świetlicy jest szeroko pojęta poprawa funkcjonowania dziecka. W cel ten wpisuje się organizacja czasu wolnego, wyrównywanie szans w rozwoju dziecka, niwelowanie deficytów w obszarze funkcjonowania społecznego dziecka i pomoc w nauce.

*OPS korepetycje - Świetlica - Gliwie przy ul. Zubrzyckiego

Aurelia i Wiktoria to bliźniaczki, chodzą do pierwszej klasy szkoły podstawowej, wymagają ogólnej pomocy w nauce: nabywania umiejętności czytania, pisania, dodawania, poszerzenia zasobu słownictwa czy informacji o świecie, itp. Pomoc potrzebna jest 1 raz w tygodniu po 45 min. lub 90 min., we wtorki w godzinach od 15.30 - 17.00. Taką samą pomoc potrzebuje również Paulina, która jest w drugiej klasie szkoły podstawowej.

*ŚWIETLICA "DEBEŚCIAKI"

Świetlica mieści się w Gliwicach przy ul. Zubrzyckiego 18 i również działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Ma te same działania i cele co wymieniona powyżej świetlica "Skubani".
Pracownicy świetlicy serdecznie zapraszają do współpracy wolontariuszy, którzy czują się mocni
z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Przedział wiekowy dzieci w tej świetlicy
to 7 -12 lat. Świetlica otwarta jest we wtorki i czwartki w godzinach od 15.30-17.30.

Prosimy, żeby wolontariusze chętni do pomocy zgłosili się do biblioteki szkolnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz